Grudzień , to czas w którym spółki notowane na giełdzie dążą do poprawy wyników finansowych na koniec roku.  Świąteczny optymizm potocznie znany jako  “Rajd św. Mikołaja”  w statystykach pokazuje, że na głównych indeksach  średnia stopa zwrotu w tym okresie jest dodatnia.  Choć początek miesiąca nie napawał nas optymizmem,  to już w czwartek 12 grudnia  WIG20  wzrósł o  2,59%,  a następnego dnia o kolejne 0,21%.  W praktyce, dla klientów, którzy skorzystali z rekomendacji Celion, oznacza to wzrost o 5,6%.

W tym samym czasie, po zwycięstwie Partii Konserwatywnej w wyborach parlamentarnych i zdobyciu 364 mandatów w  650 osobowej  Izbie Gmin  stało się pewne,  że Wielka Brytania  opuszcza Unię Europejską.  Po ogłoszeniu wyników funt brytyjski gwałtownie poszybował w górę co oznacza, że inwestorzy postrzegają zwycięstwo Borysa Johnsona, jako czynnik stabilizujący sytuację polityczną i zakończenie niepewności wokół Brexitu.

Zapowiada się dobry miesiąc dla inwestorów stawiających na byki, szczególnie w trakcie ostatnich sesji grudnia i 2 pierwszych stycznia. Według statystyk generują one ponadprzeciętne stopy zwrotu.