Emerytura

To najdłuższe wakacje życia.

Z informacji podawanych przez GUS średnia długość życia mężczyzn, to 74 lata, a kobiet 82 lata.

Najniższe świadczenie emerytalne wypłacane przez ZUS wynosi 1100 zł brutto.
Odejmując podatek i ubezpieczenie zdrowotne zostaje 934,60 zł netto.

Perspektywa życia z taką emeryturą powinna zmobilizować nas do podjęcia natychmiastowej decyzji o zabezpieczeniu przyszłości i rozpoczęciu gromadzenia kapitału

Z planem systematycznego oszczędzania zbudujesz niezależny kapitał emerytalny.

Składka regularna od 300 zł miesięcznie.

Wysokość przysługującej emerytury możesz obliczyć samodzielnie

Wystarczy podzielić kwotę zgromadzonych składek na ubezpieczenie emerytalne ( i ewentualny kapitał początkowy),
przez średnie dalsze trwanie życia publikowane w  komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 Dla przedsiębiorcy prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą
którego minimalną podstawę wymiaru składki stanowi kwota 2859 zł.

(60% z kwoty 4765 zł, prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego na 2019 rok),
który odprowadza: 19,52% – podstawy wymiaru na ubezpieczenie emerytalne, czyli 558,08 zł miesięcznie.

Prognozowana emerytura wyniesie:

Obliczenie kapitału:

558,08 zł x 12 miesięcy = 6.697 zł x 40 lat pracy = 267.880 zł ( zebrany kapitał )

Emerytura:
267.880 zł : 217,1 ( dla osób przechodzących na emeryturę w wieku 65 lat ) = 1.233 zł ( emerytura brutto )
– 18 % podatek i 9% ubezpieczenie zdrowotne, emerytura netto wyniesie 1012 zł

W przypadku kobiet przechodzących na emeryturę w wieku 60 lat, emerytura będzie o wiele niższa.
Kobiety pracują krócej i korzystają ze świadczenia wcześniej. Statystycznie muszą przeżyć za tą kwotę ponad 20 lat, co stawia je w znacznie gorszej sytuacji

558,08 zł x 12 miesięcy = 6.697 zł x 35 lat pracy = 234.395 zł ( zebrany kapitał )

234.395 zł : 260,7 ( dla osób przechodzących na emeryturę w wieku 60 lat ) = 899 zł ( emerytura brutto )
minus podatek i ubezpieczenie zdrowotne, emerytura wyniesie 737 zł

Minimalna Emerytura 1100 zł brutto przysługuje, jeżeli legitymujemy się stażem ubezpieczeniowym wynoszącym
co najmniej 20 lat dla kobiety i 25 lat dla mężczyzny.

Kontakt

Zadaj pytanie lub umów sie z nami na spotkanie!

Zgoda

tel. 504-214-170

CELION Finanse

ul. Słowackiego 20/809
35-060 Rzeszów

a.rozanski@celion.pl